Uncategorized @cy

November 6, 2013

Prosiect “PRIME of Life”

Mae “PRIME of Life” yn brosiect unigryw sydd yn cael ei gynnal yn Wrecsam a Sir Fflint i helpu pobl dros 50 mlwydd oed yn ôl […]
July 19, 2014

Gweithdai a Chyrsiau SFEDI

Rydym ar fin dechrau cyrsiau achrededig SFEDI mewn gwahanol ranbarthau ledled Cymru . Mae ein cyrsiau , sy’n rhad ac am ddim , yn cael eu […]
October 24, 2014

Diwrnod Mawreddog Allan

Bydd PRIME Cymru fydd yn 50+ Digwyddiad Sir Gaerfyrddin eleni ” A Day Grand Out ‘ yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 19 Medi […]
November 6, 2014

The Leading Wales Awards – llwyddiant ysgubol

Mae’r Leading Wales Awards yn ceisio adnabod a dathlu gwir arweinwyr yng Nghymru sy’n gwneud gwahaniaeth, yn flynyddol. Dyma nawfed flwyddyn y Gwobrwyo ac roedd PRIME […]