Cyflogaeth

Os ydych yn hŷn na 50 mlwydd oed ac yn dychwelyd i’r gwaith wedi cyfnod heb waith neu yn wynebu’r perygl o ddiswyddiadau, yna gall PRIME Cymru helpu. Byddwch yn cael help a chyngor gan un o’n mentoriaid profiadol sy’n.

Cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda ar 0800 587 4085 neu cofrestru nawr am gefnogaeth a chyfarwyddyd ymarferol yn rhad ac am ddim gan un o’n Mentoriaid i’ch cynorthwyo chi ar eich taith yn ôl i gyflogaeth neu wirfoddoli.