Debbie Price, un o fentoriaid PRIME Cymru

Alan Morgan, Gardening business
November 17, 2017
Nic Williams: Home and Lifestyle Help
November 23, 2017

Debbie Price, un o fentoriaid PRIME Cymru

Pan gollodd Debbie ei swydd yng ngwaith dur Tata, roedd hi’n teimlo bod ei byd ar chwâl. Ond ar ôl iddi siarad â PRIME Cymru a chael hyd i swydd newydd, fe sylweddolodd y gallai helpu pobl eraill i gael hyd i waith drwy fod yn un o fentoriaid PRIME Cymru.

Comments are closed.