Debbie Price, un o fentoriaid PRIME Cymru

Cafodd Barbara hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
April 30, 2018

Debbie Price, un o fentoriaid PRIME Cymru

Pan gollodd Debbie ei swydd yng ngwaith dur Tata, roedd hi’n teimlo bod ei byd ar chwâl. Ond ar ôl iddi siarad â PRIME Cymru a chael hyd i swydd newydd, fe sylweddolodd y gallai helpu pobl eraill i gael hyd i waith drwy fod yn un o fentoriaid PRIME Cymru.

Comments are closed.