Mae PRIME Cymru yn rhoi cymorth am ddim i unigolion hŷn yng Nghymru sefydlu busnes, cael hyd i swydd, neu feithrin sgiliau drwy achub ar gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.


"I’m increasingly proud of

what my charity PRIME Cymru

is managing to achieve"


- His Royal Highness The Prince of Wales
Click here to find out how you can support PRIME Cymru...
"I’m increasingly proud of

what my charity PRIME Cymru

is managing to achieve"


- His Royal Highness The Prince of Wales
Click here to find out how you can support PRIME Cymru...