Mae PRIME Cymru yn rhoi cymorth am ddim i unigolion hŷn yng Nghymru sefydlu busnes, cael hyd i swydd, neu feithrin sgiliau drwy achub ar gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.


October 29, 2020

Diffoddwr tân yn cael hyd i lwybr gyrfa newydd ar ôl ymddeol gyda chymorth PRIME Cymru

Roedd Paul Harvey o Ben-y-bont ar Ogwr am newid trywydd ar ôl iddo ymddeol o’i yrfa hir yn y Gwasanaeth Tân. Ar ôl iddo gysylltu â’r […]
October 15, 2020

Alex Holland, Mental Rentals

Pan gollodd Alex ei swydd gyda chwmni pebyll mawr lleol, fe drodd at PRIME Cymru i gael cymorth i sefydlu ei fusnes gwyliau unigryw. Mae Alex […]
April 30, 2018

Cafodd Barbara hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

A hithau’n 74 oed, bu PRIME Cymru yn cynorthwyo Barbara i ysgrifennu ei CV cyntaf erioed a chael hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg […]

"I’m increasingly proud of

what my charity PRIME Cymru

is managing to achieve"


- His Majesty King Charles III
"I’m increasingly proud of

what my charity PRIME Cymru

is managing to achieve"


- His Majesty King Charles III