July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015 Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth […]
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un? Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i […]
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd? Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd […]
July 17, 2015

Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015

A yw eich busnes chi’ch hun yn tyfu? Mae busnesau llwyddiannus yn tyfu! Dechreuodd y tri busnes gwahanol iawn hyn gyda help a chymorth oddi wrth PRIME […]
July 16, 2015

‘Brawychus’ yw’r nifer o bobl dros 50 sydd yn ddiwaith yng Nghmru

Gallai pobl dros 50 fod wedi eu ‘tanbrisio a heb eu llawn werthfawrogi’ rhybuddia un AC. Mae pwyllgor menter a busnes y Cynulliad wedi rhybuddio fod […]
May 20, 2015

Gwobrau PRIME Cymru 2015

#PRIMECymruAwards Mae’r tîm yn PRIME Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad Gwobrau PRIME Cymru 2015 o dan nawdd N-ergy. Bydd y seremoni gwobrwyo yn digwydd yn […]
March 9, 2015

Sgwrs â Mentor Diymhongar

Yn ddiweddar, derbyniodd Paolo Piana, ein Swyddog Datblygu Gorllewin Cymru, alwad oddi wrth un o’n mentoriaid mwyaf newydd. Roedd y mentor wedi derbyn y manylion am […]
November 24, 2014

Yr Haul yn tywynni ar Ddiwrnod Golff Elusennol

Trefnwyd diwrnod golf a phryd swper gan fusnes lleol Nolan uPVC gyda PRIME Cymru yn cael budd o’r arian a godwyd drwy’r pris cystadlu, a raffl […]
November 24, 2014

EUB Tywysog Cymru yn ymuno wrth Ddathlu

EUB Tywysog Cymru yn ymuno wrth Ddathlu ein Digwyddiad Mentora Menter Roedden ni wrth ein boddau ym mis Rhagfyr i gynnal dathliad o’n Rhaglen Mentora Menter […]
November 6, 2014

The Leading Wales Awards – llwyddiant ysgubol

Mae’r Leading Wales Awards yn ceisio adnabod a dathlu gwir arweinwyr yng Nghymru sy’n gwneud gwahaniaeth, yn flynyddol. Dyma nawfed flwyddyn y Gwobrwyo ac roedd PRIME […]
October 24, 2014

Diwrnod Mawreddog Allan

Bydd PRIME Cymru fydd yn 50+ Digwyddiad Sir Gaerfyrddin eleni ” A Day Grand Out ‘ yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 19 Medi […]
July 19, 2014

Gweithdai a Chyrsiau SFEDI

Rydym ar fin dechrau cyrsiau achrededig SFEDI mewn gwahanol ranbarthau ledled Cymru . Mae ein cyrsiau , sy’n rhad ac am ddim , yn cael eu […]