April 30, 2018

Cafodd Barbara hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

A hithau’n 74 oed, bu PRIME Cymru yn cynorthwyo Barbara i ysgrifennu ei CV cyntaf erioed a chael hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg […]
November 17, 2017

Debbie Price, un o fentoriaid PRIME Cymru

Pan gollodd Debbie ei swydd yng ngwaith dur Tata, roedd hi’n teimlo bod ei byd ar chwâl. Ond ar ôl iddi siarad â PRIME Cymru a […]