Kayleigh Jones

October 29, 2020

Diffoddwr tân yn cael hyd i lwybr gyrfa newydd ar ôl ymddeol gyda chymorth PRIME Cymru

Roedd Paul Harvey o Ben-y-bont ar Ogwr am newid trywydd ar ôl iddo ymddeol o’i yrfa hir yn y Gwasanaeth Tân. Ar ôl iddo gysylltu â’r […]
October 15, 2020

Alex Holland, Mental Rentals

Pan gollodd Alex ei swydd gyda chwmni pebyll mawr lleol, fe drodd at PRIME Cymru i gael cymorth i sefydlu ei fusnes gwyliau unigryw. Mae Alex […]