Cafodd Barbara hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
April 30, 2018
Diffoddwr tân yn cael hyd i lwybr gyrfa newydd ar ôl ymddeol gyda chymorth PRIME Cymru
October 29, 2020

Alex Holland, Mental Rentals

Pan gollodd Alex ei swydd gyda chwmni pebyll mawr lleol, fe drodd at PRIME Cymru i gael cymorth i sefydlu ei fusnes gwyliau unigryw. Mae Alex yn gosod hen garafannau a chychod i ymwelwyr, a hynny 750 troedfedd uwchlaw lefel y môr yng nghanol harddwch Mynyddoedd Cambria.

Comments are closed.