Unemployment on the rise – but we are here to help
October 13, 2020
About PRIME Cymru
October 19, 2020

Alex Holland, Mental Rentals

Pan gollodd Alex ei swydd gyda chwmni pebyll mawr lleol, fe drodd at PRIME Cymru i gael cymorth i sefydlu ei fusnes gwyliau unigryw. Mae Alex yn gosod hen garafannau a chychod i ymwelwyr, a hynny 750 troedfedd uwchlaw lefel y môr yng nghanol harddwch Mynyddoedd Cambria.

Comments are closed.