Employment success stories

April 30, 2018

Cafodd Barbara hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

A hithau’n 74 oed, bu PRIME Cymru yn cynorthwyo Barbara i ysgrifennu ei CV cyntaf erioed a chael hyd i swydd â thâl yng Ngardd Fotaneg […]
October 29, 2020

Diffoddwr tân yn cael hyd i lwybr gyrfa newydd ar ôl ymddeol gyda chymorth PRIME Cymru

Roedd Paul Harvey o Ben-y-bont ar Ogwr am newid trywydd ar ôl iddo ymddeol o’i yrfa hir yn y Gwasanaeth Tân. Ar ôl iddo gysylltu â’r […]