Yr Haul yn tywynni ar Ddiwrnod Golff Elusennol

HRH The Prince of Wales joins in the Celebration
November 24, 2014
Chat with a Modest Mentor
March 9, 2015

Yr Haul yn tywynni ar Ddiwrnod Golff Elusennol

Trefnwyd diwrnod golf a phryd swper gan fusnes lleol Nolan uPVC gyda PRIME Cymru yn cael budd o’r arian a godwyd drwy’r pris cystadlu, a raffl ac ocsiwn ar y noson.

Cymerodd y digwyddiad le ar ddiwrnod heulog braf ym mis Gwanwyn yng Nghlwb Golff a Chyrchfan Casnewydd ar arfordir Sir Benfro. Cwrs 18 twll heriol lle galwch fwynhau’r olygfa os nad yw eich gem yn mynd yn rhy dda!

Mwynhaodd 22 o dimoedd ddiwrnod braf cyn swper â Gareth Edwards a Rob Jones, cyn chwaraewyr chwedlonol tîm rygbi Cymru yn adrodd hanesion.

Llongyfarchiadau i’r Tîm buddugol oddi wrth LBS Builders Merchants o Landeilo.

Roedd yn drueni na lwyddodd neb i gael twll mewn un i ennill y car.

Comments are closed.