Yr Haul yn tywynni ar Ddiwrnod Golff Elusennol

EUB Tywysog Cymru yn ymuno wrth Ddathlu
November 24, 2014
Press Releases
November 27, 2014

Yr Haul yn tywynni ar Ddiwrnod Golff Elusennol

Trefnwyd diwrnod golf a phryd swper gan fusnes lleol Nolan uPVC gyda PRIME Cymru yn cael budd o’r arian a godwyd drwy’r pris cystadlu, a raffl ac ocsiwn ar y noson.

Cymerodd y digwyddiad le ar ddiwrnod heulog braf ym mis Gwanwyn yng Nghlwb Golff a Chyrchfan Casnewydd ar arfordir Sir Benfro. Cwrs 18 twll heriol lle galwch fwynhau’r olygfa os nad yw eich gem yn mynd yn rhy dda!

Mwynhaodd 22 o dimoedd ddiwrnod braf cyn swper â Gareth Edwards a Rob Jones, cyn chwaraewyr chwedlonol tîm rygbi Cymru yn adrodd hanesion.

Llongyfarchiadau i’r Tîm buddugol oddi wrth LBS Builders Merchants o Landeilo.

Roedd yn drueni na lwyddodd neb i gael twll mewn un i ennill y car.

Comments are closed.