Gwirfoddoli

Mae nifer o wirfoddolwyr yn dod ar draws amrywiaeth o sialensiau newydd pan maen nhw’n dechrau rhoi amser i’w cymunedau.
Wrth rannu profiadau gyda phobl newydd, gallant ddysgu sgiliau newydd a all roi’r hyder iddyn nhw i wynebu sialensiau ym meysydd eraill eu bywyd.
Does dim gwell lle i gwrdd ag unigolion o’r un feddylfryd, na thrwy wirfoddoli ar gyfer ymgyrch neu achos rydych yn credu ynddo. Mae cydweithio er mwyn creu newid, yn ffordd wych o greu cwlwm gydag eraill, a dyfod yn rhan o gymuned a chadw cysylltiad ym mhell ar ôl i’ch gwaith gael ei gyflawni. Hefyd, gallwch gwrdd â phobl o ystod eang o gefndiroedd – pobl na fyddech efallai’n dod ar eu traws yn eich bywyd bob dydd.
Mae nifer o wirfoddolwyr yn synnu faint o sbort mae rhoi yn gallu bod. Nid yw pob profiad o wirfoddoli’r un peth, ond wrth ganfod cyfle sy’n debyg i’ch diddordebau, mae gennych siawns dda o gael hwyl wrth roi o’ch amser.
Mae rhoi yn gwneud i chi deimlo’n dda, mae’n rhoi ymdeimlad o hunan les gwych i chi. Bydd gwirfoddoli yn dod â chi i gysylltiad â chymaint o bobl wahanol, sydd oll yn berchen ar yr un diddordeb â chi.
Drwy wirfoddoli mae gennych y cyfle i rannu beth rydych wedi ei ddysgu er mwyn helpu gwella bywyd eraill.

Os nad ydych yn teimlo yn barod i ymgymryd â rôl newydd efallai y byddai wirfoddoli eich amser yn help i chi:
  • adeiladu hunan barch a chymryd cyfrifoldebau newydd
  • cael eich gwerthfawrogi, bod yn werthfawr a theimlo’n ddefnyddiol
  • ennill yr ymdeimlad o gyrraedd y nod
  • defnyddio sgiliau sydd gennych yn barod
  • personal development and motivation
  • brwydro yn erbyn ynysu cymdeithasol a salwch sy’n deillio o ddiweithdra