Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth neu ddyfod yn weithgar fel gwirfoddolwyr cymunedol, ers i ni ddechrau yn 2001.

Meddwl am ddechrau eich busnes eich hun? Dros 50 ac yn byw yng Nghymru?

Gall PRIME Cymru eich helpu chi i ddechrau arni! Mae’r busnesau newydd yn y ffilm hon yn amrywio o dwtio anifeiliaid anwes i therapi celf i weithdai cerddoriaeth ac atgofion i bobl â dementia. Roedden nhw i gyd ar y rhestr fer am Wobr PRIME Cymru ar gyfer Busnes Newydd 2015, a gyflwynwyd gan EUB Tywysog Cymru.

Cysylltwch â ni am ddim ar 0800 587 4085 neu cofrestrwch nawr am gymorth ymarferol am ddim a chanllawiau oddi wrth un o’n Mentoriaid i’ch cynorthwyo ar hyd eich taith at hunangyflogaeth.

Cafodd Gwobr PRIME Cymru ar gyfer Busnes Newydd 2015 ei chyflwyno i Janet Sinagola, am ei busnes Tidy Dogs and Cats yn Y Trallwng, Powys.

 

July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015 Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth […]
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un? Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i […]
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd? Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd […]
July 17, 2015

Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015

A yw eich busnes chi’ch hun yn tyfu? Mae busnesau llwyddiannus yn tyfu! Dechreuodd y tri busnes gwahanol iawn hyn gyda help a chymorth oddi wrth PRIME […]
July 16, 2015

‘Brawychus’ yw’r nifer o bobl dros 50 sydd yn ddiwaith yng Nghmru

Gallai pobl dros 50 fod wedi eu ‘tanbrisio a heb eu llawn werthfawrogi’ rhybuddia un AC. Mae pwyllgor menter a busnes y Cynulliad wedi rhybuddio fod […]
May 20, 2015

Gwobrau PRIME Cymru 2015

#PRIMECymruAwards Mae’r tîm yn PRIME Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad Gwobrau PRIME Cymru 2015 o dan nawdd N-ergy. Bydd y seremoni gwobrwyo yn digwydd yn […]
March 9, 2015

Sgwrs â Mentor Diymhongar

Yn ddiweddar, derbyniodd Paolo Piana, ein Swyddog Datblygu Gorllewin Cymru, alwad oddi wrth un o’n mentoriaid mwyaf newydd. Roedd y mentor wedi derbyn y manylion am […]
December 1, 2014

Record Keeping

Want to know how to set up your own record keeping system? This presentation highlights the importance and the benefits of record keeping. A record keeping […]
November 27, 2014

Press Releases

We will keep you up to date with what is going on at PRIME Cymru and that can often be a lot particularly with our clients. […]

Comments are closed.