Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015
July 17, 2015
Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un?

Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i un

a chyngor a chymorth grŵp ledled Cymru i bobl dros 50 sy’n chwilio am gyflogaeth, gwirfoddoli neu ddechrau busnes. Yn ddiweddar gwnaethom gynnal Gwobrau PRIME Cymru, gydag EUB Tywysog Cymru yn cyflwyno, a dyma ffilm fer iawn i roi blas i chi o’r hyn y mae rhai o’n mentoriaid yn ei elwa wrth fentora. Dyma’r tri a ddaeth i’r brig ar gyfer Mentor y Flwyddyn 2015.

Enillydd Mentor y Flwyddyn PRIME 2015 yw Teg Bevan o Ben-y-Bont. Mae Teg wedi mentora amrywiaeth eang o unigolion ers iddi ddechrau mentora i PRIME Cymru.

Mae Teg yn un o dros 360 o wirfoddolwyr PRIME Cymru sy’n cyflenwi cyngor a chefnogaeth un i un ac mewn grŵp ledled Cymru i bobl dros 50 sy’n chwilio am gyflogaeth, gwirfoddoli neu ddechrau busnes.

 

July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015 Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth […]
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un? Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i […]
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd? Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd […]
July 17, 2015

Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015

A yw eich busnes chi’ch hun yn tyfu? Mae busnesau llwyddiannus yn tyfu! Dechreuodd y tri busnes gwahanol iawn hyn gyda help a chymorth oddi wrth PRIME […]
July 16, 2015

‘Brawychus’ yw’r nifer o bobl dros 50 sydd yn ddiwaith yng Nghmru

Gallai pobl dros 50 fod wedi eu ‘tanbrisio a heb eu llawn werthfawrogi’ rhybuddia un AC. Mae pwyllgor menter a busnes y Cynulliad wedi rhybuddio fod […]
May 20, 2015

Gwobrau PRIME Cymru 2015

#PRIMECymruAwards Mae’r tîm yn PRIME Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad Gwobrau PRIME Cymru 2015 o dan nawdd N-ergy. Bydd y seremoni gwobrwyo yn digwydd yn […]
March 9, 2015

Sgwrs â Mentor Diymhongar

Yn ddiweddar, derbyniodd Paolo Piana, ein Swyddog Datblygu Gorllewin Cymru, alwad oddi wrth un o’n mentoriaid mwyaf newydd. Roedd y mentor wedi derbyn y manylion am […]
December 1, 2014

Record Keeping

Want to know how to set up your own record keeping system? This presentation highlights the importance and the benefits of record keeping. A record keeping […]
November 27, 2014

Press Releases

We will keep you up to date with what is going on at PRIME Cymru and that can often be a lot particularly with our clients. […]

Comments are closed.