Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015
July 17, 2015
Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd?

Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd gan EUB Tywysog Cymru. Mae’r busnesau cynaliadwy yn y ffilm hon yn cynnwys ymgynghori amgylcheddol, defnyddio ceffylau a achubwyd i godi a chario a sychu coed ar gyfer gwresogi – ond mae yna lawer mwy o syniadau allan yno. Cysylltwch â ni am ddim ar 0800 587 4085 neu cofrestrwch nawr am gefnogaeth ymarferol am ddim ac arweiniad oddi wrth un o’n Mentoriaid i’ch cynorthwyo chi ar hyd eich taith hunan gyflogedig.

Cafodd Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015 ei chyflwyno i

Sid Smallman am ei fusnes Pheonix Horse Logging sy’n defnyddio ceffylau a achubwyd gan yr RSPCA ger Tref-y-Clawdd, Powys.

 

July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015 Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth […]
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un? Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i […]
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd? Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd […]
July 17, 2015

Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015

A yw eich busnes chi’ch hun yn tyfu? Mae busnesau llwyddiannus yn tyfu! Dechreuodd y tri busnes gwahanol iawn hyn gyda help a chymorth oddi wrth PRIME […]
July 16, 2015

‘Brawychus’ yw’r nifer o bobl dros 50 sydd yn ddiwaith yng Nghmru

Gallai pobl dros 50 fod wedi eu ‘tanbrisio a heb eu llawn werthfawrogi’ rhybuddia un AC. Mae pwyllgor menter a busnes y Cynulliad wedi rhybuddio fod […]
May 20, 2015

Gwobrau PRIME Cymru 2015

#PRIMECymruAwards Mae’r tîm yn PRIME Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad Gwobrau PRIME Cymru 2015 o dan nawdd N-ergy. Bydd y seremoni gwobrwyo yn digwydd yn […]
March 9, 2015

Sgwrs â Mentor Diymhongar

Yn ddiweddar, derbyniodd Paolo Piana, ein Swyddog Datblygu Gorllewin Cymru, alwad oddi wrth un o’n mentoriaid mwyaf newydd. Roedd y mentor wedi derbyn y manylion am […]
December 1, 2014

Record Keeping

Want to know how to set up your own record keeping system? This presentation highlights the importance and the benefits of record keeping. A record keeping […]
November 27, 2014

Press Releases

We will keep you up to date with what is going on at PRIME Cymru and that can often be a lot particularly with our clients. […]

Comments are closed.