EUB Tywysog Cymru yn ymuno wrth Ddathlu

HMRC E-Learning
November 21, 2014
Sun shines on charity golf day
November 24, 2014

EUB Tywysog Cymru yn ymuno wrth Ddathlu

Mae mentora’n arf bwerus ar gyfer datblygiad ac ymbweru personol. Mae’n ffordd effeithiol o helpu pobl i wneud cynnydd yn eu gyrfa neu fusnes ac mae’n dyfod yn gynyddol boblogaidd wrth i’w bosibiliadau gael eu sylweddoli. Mae mentora’n golygu rhoi cymorth ac anogaeth i alluogi eraill i reoli eu dysgu eu hunain fel eu bod yn gwneud y mwyaf o’u potensial, yn datblygu eu sgiliau, yn gwella eu perfformiad ac yn dyfod yr hyn maen nhw’n dymuno bod. Mae PRIME Cymru’n darparu mentoriaid unigol i bobl dros 50 sy’n dymuno datblygu busnes, cael sicrwydd cyflogaeth neu ymgymryd â chyfle gwirfoddoli.
Roedd dros 100 o’n mentoriaid yn bresennol yn y digwyddiad ynghyd â rhai o lwyddiannau cychwyn busnes yr elusen.
Yn ogystal ag EUB roedden ni wrth ein bodd i groesawu Emma Jones MBE, Sylfaenydd Enterprise Nation, cwmni cefnogi busnesau bach, i’n digwyddiad.
 hithau’n arbenigwraig ar fusnesau bach, roedd Emma’n allweddol wrth roi StartUp Britain ar waith ac mae hi’n awdures doreithiog ar gyfrolau sy’n cynnwys ‘Spare Room Start Up – how to start a business from home’, ‘Working 5 to 9 – how to start a successful business in your spare time’, ‘Go Global – how to take your business to the world’ a ‘The StartUp Kit.’ Mae galw ar Emma hefyd fel siaradwraig ac ymgynghorydd i’r llywodraeth a sefydliadau datblygu rhanbarthol ac roedden ni wrth ein bodd ei bod hi wedi gallu rhannu peth o’i chyngor arbenigol â ni i gyd.

EUB Tywysog Cymru yn ymuno wrth Ddathlu ein Digwyddiad Mentora Menter

Roedden ni wrth ein boddau ym mis Rhagfyr i gynnal dathliad o’n Rhaglen Mentora Menter yn lleoliad hanesyddol Tŷ Tredegar yng Nghasnewydd ac roedden ni’n freintiedig o allu croesawu ein Sylfaenydd a’n Llywydd EUB Tywysog Cymru .

Cafodd Rhaglen Mentora Menter PRIME Cymru ei lansio gan EUB yn 2007, a hon yw’r rhaglen fentora fwyaf yng Nghymru bellach gyda dros 350 o fentoriaid gwirfoddol, sydd i gyd wedi eu recriwtio, eu hyfforddi’n broffesiynol a’u cefnogi gan staff PRIME Cymru. Golyga hyn fod gennym dros 42,000 awr o amser mentora ar gael bob blwyddyn i gefnogi’r rhai sydd dros 50, sy’n gyfwerth â dros £1,050,000 o ran gwerth i economi Cymru bob blwyddyn.

 

Comments are closed.