Sun shines on charity golf day
November 24, 2014
PRIME Cymru Awards 2015
May 20, 2015

Sgwrs â Mentor Diymhongar

Yn ddiweddar, derbyniodd Paolo Piana, ein Swyddog Datblygu Gorllewin Cymru, alwad oddi wrth un o’n mentoriaid mwyaf newydd.

Roedd y mentor wedi derbyn y manylion am gleient a oedd yn ceisio cael cefnogaeth i fod yn hunan gyflogedig, a gallai Paolo ddweud wrth lais y mentor pa mor frwdfrydig yr oedd i ddechrau arni gyda’r mentora.

Mentor TrainingGan gyfaddef ei fod yn nerfus ynghylch cwrdd â’r cleient, roedd y mentor newydd yn tybio sut y byddai’n gallu helpu. Doedd dim angen iddo boeni gan fod popeth wedi mynd yn dda yn y cyfarfod cychwynnol – roedd e mor falch.

Wrth sôn am ei gyfarfyddiad cyntaf â’r cleient dywedodd:

“Mae hi’n berson mor ddiddorol” dywedodd, gan ychwanegu “rydw i’n siŵr fy mod i wedi gwneud gwahaniaeth yn fy ffordd ddiymhongar fy hun”.

Soniodd Paolo am ddyfyniad enwog Winston Churchill, wrth iddo gyfeirio at yr hen Clement Attlee.. “Dyn diymhongar, ond yna mae ganddo gymaint i fod yn ddiymhongar yn ei gylch.”

Mae ein holl fentoriaid yn dueddol o fod yn ddiymhongar, ac yn aml nid ydynt yn sylweddoli’r effaith enfawr a chadarnhaol maen nhw’n ei gael ar fywydau pobl eraill.

Gwnaeth brwdfrydedd a llawenydd pur y mentor hwn grisialu gymaint o’n hegwyddor ni yma yn PRIME.

Beth am gymryd rhan a bod yn fentor gyda PRIME Cymru? Ffoniwch 01550 721813

 

Comments are closed.