News and Events@cy

July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015 Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth […]
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un? Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i […]
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd? Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd […]
July 17, 2015

Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015

A yw eich busnes chi’ch hun yn tyfu? Mae busnesau llwyddiannus yn tyfu! Dechreuodd y tri busnes gwahanol iawn hyn gyda help a chymorth oddi wrth PRIME […]