Os ydych yn hŷn na 50 mlwydd oed ac yn dychwelyd i’r gwaith wedi cyfnod heb waith neu yn wynebu’r perygl o ddiswyddiadau, yna gall PRIME Cymru helpu. Byddwch yn cael help a chyngor gan un o’n mentoriaid profiadol

Gael gwybod mwy am cyflogaeth ..
Yn PRIME Cymru, rydym yn credu bod hyn yn rhywbeth gwych i unrhyw berson dros 50 mlwydd oed ei ystyried. Ond paham?

Yng Nghymru, mae gyda ni dros 250,000 o bobl ar hyn o bryd rhwng 50 mlwydd oed ac oedran ymddeol y wladwriaeth sydd yn economaidd anweithgar – mae hyn yn gyfystyr â mwy nag un ym mhob tri o’r holl bobl dros 50 i oedran ymddeol statudol yng Nghymru na sydd yn gweithio ar hyn o bryd.

Gael gwybod mwy am hunan gyflogaeth...
Rydym yn credu fod mentora yn ffordd allweddol o helpu cleientiaid a’u harwain at greu busnes a chyflogaeth. Mae modd ymgymryd â gweithgareddau mentora yn bennaf drwy un wrth un, ac hefyd drwy trafodaethau dros y ffôn a chyfnewid e-byst. A ydych chi yn meddu ar y sgiliau i fod yn fentor?

Gael gwybod mwy am mentora ...
Does dim gwell lle i gwrdd ag unigolion o’r un feddylfryd, na thrwy wirfoddoli ar gyfer ymgyrch neu achos rydych yn credu ynddo. Mae cydweithio er mwyn creu newid, yn ffordd wych o greu cwlwm gydag eraill, a dyfod yn rhan o gymuned a chadw cysylltiad ym mhell ar ôl i’ch gwaith gael ei gyflawni. Hefyd, gallwch gwrdd â phobl o ystod eang o gefndiroedd – pobl na fyddech efallai’n dod ar eu traws yn eich bywyd bob dydd.

Gael gwybod mwy am wirfoddoli...

newyddion diweddaraf

July 17, 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015

Gwobrau Busnes Newydd – PRIME Cymru 2015 Mae PRIME Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl ledled Cymru i ddechrau busnes, dod o hyd i gyflogaeth […]
July 17, 2015

Gwobrau Mentor y flwyddyn – PRIME Cymru 2015

Diddordeb mewn dyfod yn fentor neu a ydych yn chwilio am un? Mae gan PRIME Cymru dros 360 o wirfoddolwyr sy’n cyflenwi eu gwasanaeth un i […]
July 17, 2015

Gwobrau Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015

Ystyried dechrau busnes gwyrdd? Cafodd y tri busnes Cymraeg yma eu gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Gwyrdd PRIME Cymru 2015, a gyflwynwyd […]
EUB Tywysog Cymru
yn siarad am bwysigrwydd
Busnes a Menter cyfrifol

Mae EUB Tywysog Cymru wedi rhyddhau cyfres o fideos i arddangos yr ystod helaeth o waith sy’n cael ei ymgymryd gan Elusennau’r Tywysog. Am fwy na 35 o flynyddoedd mae Tywysog Cymru wedi bod wrth flaen y gad yn adnabod angen elusennol ar draws nifer o ardaloedd ffocws, Busnes a Menter Cyfrifol, Yr Amgylchedd Adeiledig a Phobl Ifanc ac Addysg. Mae’r fidio newydd yma yn amlygu elusennau’r Tywysog sydd yn weithredol o fewn y maes Busnes a Menter Cyfrifol gan gynnwys PRIME Cymru sydd wedi bod yn gweithio am y 12 mlynedd diwethaf i helpu pobl 50 mlwydd oed anactif yng Nghymru i sefydlu eu busnesau eu hunain neu i ddarganfod cyflogaeth.

gwylio fideo